Avtorice in avtorji

Kratki življenjepisi avtoric in avtorjev gesel, s poudarkom na njihovem delu na umetnostnokritiškem področju

Elena ALČEVA, rojena 1984 v Skopju (R Makedonija). V študijskem letu 2005/06 bila udeleženka seminarja Analiza sodobne umetnosti na ALUO. Leta 2008 diplomirala na Oddelku za slikarstvo ALUO. Živi in dela v Skopju.

Nika AUTOR, rojena 1982 v Mariboru. V študijskem letu 2005/06 bila udeleženka seminarja Analiza sodobne umetnosti na ALUO. Leta 2007 diplomirala na Oddelku za slikarstvo ALUO, kjer je leta 2008 tudi vpisala magistrski študij. Je družbenokritična in angažirana avtorica večmedijskih projektov.

Katarina BAJC, rojena 1983 v Ljubljani, absolventka na Oddelku za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete in Oddelku za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.

Matena BASSIN, rojena 1980 v Ljubljani, diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja, podiplomska študentka razvoja in teorije oblikovanja na ALUO. Mdr. objavila besedili »Umetnost v javnem prostoru«, Metamorfoze zgodovinskega spomina: 4. mednarodni festival študentske forme vive (ur. G. Zornada), Ljubljana 2006, 36–39, in »Prostor kina«, Glasnik slovenskega etnološkega društva, LXVI/3, 4, 2006, 91–99.

Sandra BELŠAK, rojena 1980 na Ptuju, diplomantka likovne pedagogike in študentka na doktorskem študiju Zgodovinske antropologije likovnega na ISH – Fakulteti za podiplomski humanistični študij v Ljubljani. Mdr. objavila razpravi »Čisto umazano: procesi »higienizacije« skozi umetniške prakse v Sloveniji«, Likovne besede, 71/72, 2005, 157–160, in »Extra muros«, Likovne besede, 81/82, 2007, str. 53–59, ter spremna besedila v katalogih samostojnih razstav v ljubljanski Galeriji Glesia kiparjev Mirka Bratuše (2006), Mirsada Begića (2007), Luja Vodopivca (2007) in Matjaža Počivavška (2008).

Julijana BOŽIČ, rojena 1980 v Šempetru pri Gorici. V študijskem letu 2005/06 bila udeleženka seminarja Analiza sodobne umetnosti na ALUO. Leta 2008 diplomirala na Oddelku za slikarstvo ALUO. Leta 2006 pisala kritiška besedila za Co-web, spletni časopis Mesta žensk.

Robert CAGLIČ, rojen 1977 v Slovenj Gradcu. Po diplomi na Fakulteti za arhitekturo leta 2002 se je vpisal na študij slikarstva na ALUO, kjer je bil v študijskem letu 2005/06 udeleženec seminarja Analiza sodobne umetnosti. Leta 2006 diplomiral na Oddelku za slikarstvo ALUO, kjer je leta 2009 še zaključil podiplomski študij videa in novih medijev.

Miha COLNER, rojen 1978 v Novem Mestu. Diplomirani umetnostni zgodovinar. Deluje kot neodvisni kurator in likovni kritik. Kot kurator in organizator razstav sodeluje z Galerijo Photon v Ljubljani, s kritiškim pisanjem pa se ukvarja kot redni član kulturne redakcije Radia Študent, redaktor oddaje o sodobni umetnosti Art-Area ter zunanji sodelavec časnika Dnevnik in revije Fotografija.

Ana ČIGON, rojena 1982 v Šempetru pri Gorici. V študijskem letu 2005/06 bila udeleženka seminarja Analiza sodobne umetnosti na ALUO. Leta 2007 diplomirala na Oddelku za slikarstvo ALUO, kjer se je istega leta vpisala na magistrski študij videa in novih medijev. Tudi sicer eksperimentira predvsem na tem področju. Leta 2009 je prejela Nagrado OHO.

Tina DOBRAJC, rojena 1984 v Kranju. V študijskem letu 2005/06 bila udeleženka seminarja Analiza sodobne umetnosti na ALUO. Leta 2008 diplomirala na Oddelku za slikarstvo ALUO, kjer se je istega leta vpisala na magistrski študij videa in novih medijev.

Sarah DOLINŠEK, rojena 1978 v Ljubljani. Leta 2007 diplomirala na Oddelku za slikarstvo ALUO.

Mito GEGIĆ, rojen 1982 v Ljubljani. V študijskem letu 2005/06 bil udeleženec seminarja Analiza sodobne umetnosti na ALUO. Leta 2008 diplomiral na Oddelku za slikarstvo ALUO.

Nadja GNAMUŠ, rojena 1975 v Ljubljani. Diplomirana umetnostna zgodovinarka in anglistka, podiplomska študentka Zgodovinske antropologije likovnega na ISH – Fakulteti za podiplomski humanistični študij v Ljubljani, kjer zaključuje doktorsko disertacijo. Piše spremne besede v katalogih in razprave, ukvarja se tudi s pedagogiko. Mdr. objavila besedila »Kontinuiteta modernistične abstraktne slike v slikarstvu Z. Žido, S. Červeka, O. Rimeleja, M. Gumilarja in I. Prančiča«, Likovne besede, 69, 70, 2004, 134–146; »Kontinuiteta in diskontinuiteta v slikarski misli od Cézanna do sodobnega slikarstva«, Teorija in praksa, XLII/23, 2005, 506–524; »Redukcionizem: paradigmatska zanka modernizma«, Zbornik za umetnostno zgodovino, 44, 2008, 275–296; in »Položaj in transformacija slike v intermedijskem dialogu sodobne slovenske umetnosti«, Umetnostna kronika, 23, 2009, 21–28. Je soavtorica monografije o slikarju Mitji Ficku (2009).

Sonja GOMZI, rojena 1984 v Pulju (R Hrvaška). V študijskem letu 2005/06 bila udeleženka seminarja Analiza sodobne umetnosti na ALUO. Je absolventka na Oddelku za slikarstvo ALUO.

Petja GRAFENAUER, rojena 1976 v Ljubljani. Diplomirana umetnostna zgodovinarka, podiplomska študentka Zgodovinske antropologije likovnega na ISH – Fakulteti za podiplomski humanistični študij v Ljubljani, kjer zaključuje doktorsko disertacijo. Deluje kot kuratorica, likovna kritičarka, teoretičarka in predavateljica na Šoli uporabnih umetnosti Famul Stuart. Do leta 2006 je bila likovna kritičarka, med 2005 in 2006 pa tudi urednica Redakcije za kulturo in humanistične vede na Radiu Študent v Ljubljani. Redno objavlja članke v slovenskem dnevnem časopisju in revijah (Dnevnik, Delo, Mladina, Likovne besede, Borec, ISH Monitor), občasno tudi v tujem tisku (Art on Paper, Zarez, Global Screen). Leta 2008 je izšla njena prva monografska publikacija o slovenskem slikarju Aleksiju Kobalu. Doslej je kurirala več kot 40 samostojnih in skupinskih razstav v Sloveniji in v tujini.

Ana GROBLER, rojena 1976 v Trbovljah. V študijskem letu 2005/06 bila udeleženka seminarja Analiza sodobne umetnosti na ALUO. Leta 2008 diplomirala na Oddelku za slikarstvo ALUO, kjer se je istega leta vpisala na magistrski študij videa in novih medijev. Pri Inštitutu ALUO bo letos v knjižni obliki izšlo njeno predelano diplomsko delo Feministična umetnost na Slovenskem.

Anja HLADE, rojena 1982 v Ljubljani. Diplomirana kulturologinja in krajinska arhitektka.

Anita IVAČIČ, rojena 1978 v Celju. Diplomirana kulturologinja in magistrica politologije. Mdr. objavlja članke v strokovni reviji Sodobni izzivi in v Priročniku za javne menedžerje.

Nenad JELESIJEVIĆ, Magister umetnosti, študent doktorske stopnje Filozofije in teorija vizualne kulture Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. Piše dnevno kritiko in komentarje na področju kulture, arhitekture, urbanizma, sodobnih umetnosti in filma za Večer, Delo, Radio Študent, Dialoge, Časopis za kritiko znanosti, Trajekt, Krtačo in Co-web Mesta žensk. Mdr. je objavil razprave »Umetnost je trgovski artikel«, Dialogi, XLI/9, 2005, 23–42, »Javna umetnost pod represijo«, Časopis za kritiko znanosti, XXXVI/233, 2008, 201–207, in »Druga umetnost: iz komodifikacije k emancipaciji«, Dialogi, XLIV/9, 2008, 29–39. Leta 2008 je uredil knjigo Living on a Border Zavoda KITCH.

Jernej JEMEC, rojen 1977 v Mariboru. Po diplomi iz likovne pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru vpisal študij slikarstva na ALUO. V študijskem letu 2005/06 bil udeleženec seminarja Analiza sodobne umetnosti na ALUO. Leta 2007 diplomiral na Oddelku za slikarstvo ALUO, kjer se je istega leta vpisal na magistrski študij slikarstva.

Živa JURANČIČ, rojena 1983 v Ljubljani. Diplomirana kulturologinja. Deluje na področju kulturne vzgoje in informiranja javnosti.

Petra KAPŠ, rojena 1975 v Mariboru. Diplomirala na slavistiki Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru in teologiji Univerze v Ljubljani, podiplomska študentka filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Deluje kot neodvisna kuratorka, kritičarka in avtorica. Piše spremna besedila v razstavne kataloge, objavlja intervjuje z umetniki v Likovnih besedah, od leta 2006 objavlja kritiške refleksije o sodobni umetnosti v dnevnikih Večer in Delo. Mdr. so doslej izšle njene razprave »Kuratorska pozicija skozi produkcijske pogoje, U3 – 5. Trienale slovenske sodobne umetnosti«, Dialogi, LXIII/3, 4, 2007, 139–145, »Konstrukcija in re-uprizarjanje slovensk(e)(osti) umetnosti, Triglav brez konca«, Reartikulacija, 2, dec. 2007–feb. 2008, 18–19, in »Manifestacije zvočnega v delu Ksenije Čerče«, Likovne besede, 83, 84, 2008,

Maja KASTELIC, rojena 1981 v Novem Mestu. Leta 2006 diplomirala na Oddelku za slikarstvo ALUO, podiplomska študentka Filozofije in teorije vizualne kulture Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. Pri Inštitutu ALUO bo letos v knjižni obliki izšlo njeno predelano diplomsko delo Umetniški status v zahodni kulturni tradiciji.

Stojan KNEŽEVIĆ, rojen 1979 v Slovenj Gradcu. V študijskem letu 2005/06 bil udeleženec seminarja Analiza sodobne umetnosti na ALUO. Leta 2007 diplomiral na Oddelku za slikarstvo ALUO.

Martina KOČEVAR, rojena 1980 v Valjevu (R Srbija). V študijskem letu 2005/06 bila udeleženka seminarja Analiza sodobne umetnosti na ALUO. Je absolventka na Oddelku za kiparstvo ALUO.

Jelena KOVAČEVIĆ, rojena 1982 v Osijeku (R Hrvaška). Leta 2005 diplomirala na Oddelku za slikarstvo Akademije likovnih umjetnosti Zagreb, leta 2009 pa pridobila naziv magistra umetnosti na ALUO UL, kjer je študirala grafiko.

Anja KRANJC, rojena 1982 v Šempetru pri Novi Gorici. V študijskem letu 2005/06 bila udeleženka seminarja Analiza sodobne umetnosti na ALUO. Leta 2008 diplomirala na Oddelku za kiparstvo ALUO, kjer je istega leta vpisala magistrski študij.

Vid LENARD, rojen 1974 v Ljubljani. Je magister umetnostne zgodovine in diplomiran sociolog kulture. Razprave in eseje objavlja v Likovnih besedah.

Jadranka LJUBIČIĆ, rojena 1975 v Kopru. Diplomirana umetnostna zgodovinarka, podiplomska študentka na umetnostne zgodovine Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Vodja Galerije Alkatraz na Metelkovi, kot kustosinja sodeluje s slovenskimi in tujimi galerijami in je aktivna članica Društva nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju umetnosti in kulture Asociacija. Besedila objavlja v Likovnih besedah in Časopisu za kritiko znanosti, mdr. sta izšli njeni razpravi »Sprijazniti se s kaosom«, Likovne besede, 57, 58, 2001, 120–126, in »Spremembe podob bizantinskih cesaric na novcih«, Likovne besede, 69, 70, 2004, 147–152.

Metka LOKAR, rojena 1969 v Kranju. Diplomirana slavistka in umetnostna zgodovinarka, magistrica znanosti s področja novejše slovenske književnosti na Filozofski fakultete Univerze v Ljubljani. S spremnimi besedili je sodelovala pri razstavah slovenske vizualne poezije (Likovne pesmi, 2003; Popravljanje literarne zgodovine, 2004; Čas črno-belih dni: slike, objekti, grafike, fotografije in vizualna poezija Nejča Slaparja, 2007: vse za Mestno galerijo, Ljubljana). Razprave o slovenski vizualni poeziji je objavila tudi v ruskih in poljskih znanstvenih revijah.

Maja LOZIĆ, rojena 1979 v Ljubljani. Diplomirana umetnostna zgodovinarka. Deluje kot neodvisna kuratorica in programska asistentka v MuHKA, Muzeju sodobne umetnosti v Antwerpnu (Belgija). Mdr. je objavljala kritike na Radiu Študent in intervjuje v Emzinu ter Likovnih besedah, v zadnjem času pa tudi v tujini (Recto:Verso).

Eva MIHEVC, rojena 1983 v Kopru. V študijskem letu 2005/06 bila udeleženka seminarja Analiza sodobne umetnosti na ALUO. Leta 2007 diplomirala na Oddelku za slikarstvo ALUO, kjer se je leta 2008 vpisala na magistrski študij.

Tanja MILHARČIČ, rojena 1980 v Postojni. V študijskem letu 2005/06 bila udeleženka seminarja Analiza sodobne umetnosti na ALUO. Leta 2008 diplomirala na Oddelku za slikarstvo ALUO, kjer se je istega leta vpisala na magistrski študij.

Manca NEČIMER, rojena 1983 v Ljubljani. V študijskem letu 2005/06 bila udeleženka seminarja Analiza sodobne umetnosti na ALUO. Je absolventka na Oddelku za slikarstvo ALUO.

Katja OBLAK, rojena 1975 v Ljubljani. V študijskem letu 2005/06 bila udeleženka seminarja Analiza sodobne umetnosti na ALUO. Leta 2008 diplomirala na Oddelku za kiparstvo ALUO.

Donovan PAVLINEC, rojen 1976. Je diplomirani profesor umetnostne zgodovine in zgodovine. Objavlja razprave s področja umetnostne zgodovine, mdr. »Slikarstvo socialističnega realizma na Slovenskem: kritičen pogled na probleme njegove časovna zamejitve«, Zbornik za umetnostno zgodovino, 39, 2003, 198–226, »Značaj slovenskega slikarstva obdobja socialističnega realizmac, Zbornik za umetnostno zgodovino, 40, 2004, 221–252 ter »Partizanski tisk in likovna umetnost «, Partizanski tisk (Ljubljana 2004, kat. MGLC, 60–94), kjer je pri razstavi tudi sodeloval.

Matej PETROVČIČ, rojen 1981 v Ljubljani. V študijskem letu 2005/06 bil udeleženec seminarja Analiza sodobne umetnosti na ALUO. Je absolvent na Oddelku za slikarstvo ALUO

Barbara RAVNIKAR, rojena 1959 v Ljubljani. Po diplomi na Oddelku za oblikovanje tekstilij in oblačil na Naravoslovnotehniški fakulteti leta 1998 se je vpisala na študij slikarstva na ALUO, kjer je bila v študijskem letu 2005/06 udeleženka seminarja Analiza sodobne umetnosti. Diplomirala na Oddelku za slikarstvo ALUO leta 2007, kjer se je istega leta vpisala na podiplomski študij slikarstva.

Gašper RUS, rojen 1983 v Ljubljani. V študijskem letu 2005/06 bil udeleženec seminarja Analiza sodobne umetnosti na ALUO. Leta 2008 diplomiral na Oddelku za slikarstvo ALUO. Posveča se predvsem stripu, ki ga objavlja v reviji Stripburger, s katero sodeluje tudi kot pisec recenzij stripovskih albumov, intervjujev in urednik. Do poletja 2006 je bil član Uredniškega odbora Pojmovnika slovenske umetnosti po letu 1945.

Maja SMREKAR, rojena 1978 v Brežicah. Leta 2005 diplomirala na oddelku za kiparstvo ALUO, kjer je istega leta vpisala tudi magistrski študij videa in novih medijev. Delovala kot urednica oddaje o sodobni vizualni umetnosti Art-Area na Radiu Študent. Intenzivno sodeluje z gledališko sceno in piše spremna besedila ob predstavah in razstavah, mdr. »Vpliv javne sfere interneta na kolektivno identiteto«, Metamorfoze zgodovinskega spomina: 4.mednarodni festival študentske forme vive (ur. G. Zornada), Ljubljana 2006.

Zoran SRDIĆ, rojen 1974 v Kranju. Leta 2004 diplomiral na Oddelku za kiparstvo ALUO in vpisal podiplomski študij Filozofije in teorije vizualne kulture na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. Nekaj časa se je intenzivneje ukvarjal kritiškim pisanjem, predvsem na področju kiparstva in objavljal v Delu ter Ampaku. Mdr. je objavil besedilo »Kiparstvo v javnem prostoru kot umetnost in ne orodje ideologije«, Kiparstvo v javnem prostoru (ur. A. Srakar), Ljubljana 2006.

Robertina ŠEBJANIČ, rojena 1975 v Murski Soboti. V študijskem letu 2005/06 bila udeleženka seminarja Analiza sodobne umetnosti na ALUO. Absolventka Oddelka za kiparstvo ALUO in Šole uporabnih umetnosti Famul Stuart. S prispevki s kulturnega področja je sodelovala pri internetni medijski platformi Vest.si. Deluje na področju videa in novih medijev ter tehnološke umetnosti. Članica Uredniškega odbora Pojmovnika slovenske umetnosti po letu 1945.

Boštjan ŠPETIČ, rojen 1983 v Ljubljani. Je absolvent filozofije in sociologije kulture na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Dolgoletni vodja razvoja v multimedijskem centru Kiberpipa, ustanovitelj kreativnega kolektiva Err0r, novinar oddaje Resnična resničnost na RTV SLO. Deluje na področju tehnološke umetnosti, živi in dela med Ljubljano in New Yorkom. Od poletja 2006 je član Uredniškega odbora Pojmovnika slovenske umetnosti po letu 1945.

Špela ŠTANDEKER, rojena 1976 v Ljubljani. Diplomirana kulturologinja. Posveča se umetnostni kritiki na področjih stripa, animiranega filma in lutkarstva.

Boštjan TEMNIKER, rojen leta 1978 v Slovenj Gradcu. Leta 2006 diplomiral na Fakulteti za arhitekturo. Vzporedno študiral kiparstvo na ALUO, kjer je bil v študijskem letu 2005/06 udeleženec seminarja Analiza sodobne umetnosti. Je absolvent na Oddelku za kiparstvo ALUO in od leta 2007 podiplomski študent slikarstva na ALUO. Piše in objavlja besedila s področja kiparstva, mdr., »Kiparska terminologija in tipologija«, Odsevanja, 63, 64, 2006), 47–50, in »Zgodovina postavljanja javnih spomenikov na Slovenskem«, Odsevanja, 71, 72, 2008, 53–61.

Neja TOMŠIČ, rojena 1982 v Šempetru. V študijskem letu 2005/06 je bila udeleženka seminarja Analiza sodobne umetnosti na ALUO. Leta 2007 je diplomirala na oddelku za slikarstvo ALUO. Mdr. je sodelovala kot urednica zbornika RoboVox, your voice (Ljubljana 2008).

Brina TORKAR, rojena 1978 na Jesenicah. V študijskem letu 2005/06 je bila udeleženka seminarja Analiza sodobne umetnosti na ALUO. Leta 2007 je diplomirala na Oddelku za slikarstvo ALUO, kjer je istega leta vpisala tudi magistrski študi slikarstva. V Likovnih besedah (77, 78, 2006, 31–41) je izšel njen intervju »Obisk« z Mojco Oblak.

Žiga VOJSKA, rojen 1976 v Ljubljani. V študijskem letu 2005/06 bil udeleženec seminarja Analiza sodobne umetnosti na ALUO. Je absolvent Oddelka za kiparstvo na ALUO.

Gaja ZORNADA, rojena 1982 v Ljubljani. V študijskem letu 2005/06 bila udeleženka seminarja Analiza sodobne umetnosti na ALUO. Absolventka Oddelka za kiparstvo na ALUO, študentka Leonard N. Stern School of Business na NYU. Vodila festivala Metamorfoze 3 in 4 in bila urednica ter avtorica besedil v katalogih Metamorfoze 3 – Ko je prostor na prostosti: 3. mednarodni festival študentske forme vive, Ljubljana 2005, in Metamorfoze zgodovinskega spomina: 4. mednarodni festival študentske forme vive, Ljubljana 2006. Bila likovna urednica zbornika Filozofija kot cokla znanosti, Ljubljana 2006. Mdr. je objavila besedilo »Javno (s)pozabljeni prostor«, Kiparstvo v javnem prostoru (ur. A. Srakar), Ljubljana 2006. Ukvarja se z menedžmentom v kulturi. Živi in dela med Ljubljano in New Yorkom. Članica Uredniškega odbora Pojmovnika slovenske umetnosti po letu 1945.

Živa ŽITNIK, rojena 1981 v Ljubljani. Leta 2005 diplomirala na Oddelku za slikarstvo ALUO, kjer je leta 2008 pridobila naziv magistrica umetnosti. Objavila je besedilo »Portretno slikarstvo – osebni pogled« v katalogu razstave 2. m: vzporedne prakse, Galerija Miklova hiša, Ribnica 2007.