Bartol, Vladimir

1903 - 1967

Predstavnik za

Omenjan v

Pisal o

Povezave