Bernik, Stane

1938 -

Predstavnik za

Omenjan v

Pisal o

Povezave