Černigoj, Avgust

1898 - 1985

Predstavnik za

Omenjan v

Pisal o

Povezave