Kavčič, Maks

1909 - 1973

Predstavnik za

Omenjan v

Pisal o

Povezave