Keržič, Stane

1918 - 1969

Predstavnik za

Omenjan v

Povezave