Križnar, Naško

1943 -

Predstavnik za

Omenjan v

Povezave