Prinčič, Luka, tudi VJ Nova deViator

1977 -

Predstavnik za

Omenjan v

Povezave