Šmajs, Iztok

1953 -

Predstavnik za

Omenjan v

Povezave