Stegovec, Tinca

1927 -

Predstavnica za

Omenjana v

Povezave