Švabič, Marko

1949 - 1993

Predstavnik za

Omenjan v

Povezave